Welkom bij KWB Ternat !!

Beste K.W.B. lid of sympathisant,

Het nieuwe KWB jaarprogramma staat alweer voor de deur.
De nieuwe activiteiten kalender werd ingevuld en voor de eerste activiteiten kunnen jullie langs diezelfde weg al meer info bekomen.

We hopen jullie te mogen begroeten op beide activiteiten

Marc, namens het dagelijks bestuur van K.W.B. Ternat.


Nieuwjaar

Vernieuwing lidmaatschap

Uitslag Tombola Kerstfeest