Welkom bij KWB Ternat !!

Beste K.W.B. lid of sympathisant,

Het nieuwe KWB jaarprogramma staat alweer voor de deur.
De nieuwe activiteiten kalender werd ingevuld en voor de eerste activiteiten kunnen jullie langs diezelfde weg al meer info bekomen.

We hopen jullie te mogen begroeten op beide activiteiten

Marc, namens het dagelijks bestuur van K.W.B. Ternat.


Vernieuwing lidmaatschap

Actie samenaankoop mazout

"Poll" over het programma-aanbod 2018